PRIVAT

Højbjerg & Jørgensen er din faste samarbejdspartner igennem dit byggeprojekt. Vi hjælper dig sikkert igennem byggeprocessen, så du undgår dyre overraskelser og kan læne dig tilbage og nyde opførslen af dit projekt.

Undgå dyre overraskelser med Højbjerg & Jørgensen - vi sikrer dig trygt igennem dit byggeprojekt

- Højbjerg & Jørgensen

Opnå dine byggedrømme med Højbjerg & Jørgensen

Højbjerg & Jørgensen hjælper dig trygt gennem din byggeproces. Vi er din faste samarbejdspartner og rådgiver hele vejen igennem, så du undgår dyre overraskelser, og vi sammen kan realisere dine byggedrømme. 

Vi tilbyder

Vi fører dig igennem dit byggeprojekt med hjælp til byggetilladelse, skitseprojekt og hovedprojekt samt færdigmelding af byggeriet. Som jeres samarbejdspartner står vi for koordinering af håndværkere og leverancer, samt rådgivning til valg af materialer og sikre gode detaljeløsninger. Inden overtagelse af det færdige byggeri, gennemgår vi fejl og mangler og sikrer at disse bliver udbedret.

Reducer risikoen med 3D simulering

Når du indgår samarbejde med Højbjerg & Jørgensen optegner vi jeres projekt i en 3D-model, også kaldet for en BIM model. Det gør at vi kan simulere og klarlægge opbygninger mere visuelt, som reducere risikoen ved fejlprojektering, og dårlige løsninger. 

3D-modellen arkiverer vi i vores system, så vi ved næste projekt kan arbejde videre med den. Med dette får i 10% rabat ved jeres andet projekteringsopgave hos os. 

Vi tilbyder til dig som privatkunde

Vi udfører byggeprojekter med hjælp til skitseprojekt, byggetilladelse og hovedprojekt samt færdigmelding af byggeriet.

Vi kan stå for byggeledelse og koordinering af de forskellige håndværkere, som sikrer at spildtid undgås, og at leverancerne når frem til rette tid. Det er især vigtigt at have en byggeledelse, når projektet udføres af forskellige fagentrepriser. 

Vi rådgiver dig til valg af materialer, og sikrer gode detaljeløsninger til dit byggeprojekt.

Vi udfører tilsyn igennem byggeprocessen, for at sikre at byggeriet lever op til projektmaterialet.

Vi deltager i byggemøder med byggefirmaer og leverandører, for at sikre det rigtige for dit byggeprojekt.

Vi gennemgår det færdige byggeri, så vi sikrer at fejl og mangler bliver opdaget samt udbedret inden overtagelse.

Vi kan hjælpe med køberrådgivning, i forbindelse med et nyt boligkøb, så du sikrer et trygt køb.

I dag bygger og tegner vi på en anden måde, end vi gjorde bare for 10 år siden. Tidligere foregik tegningsarbejde fysisk på papir. I dag optegner vi hele projekt i 3D også kaldet for en BIM model. Det gør at vi kan simulere, og klarlægge opbygninger mere visuelt, som reducere risikoen ved fejlprojektering og dårlige løsninger

Når du indgår samarbejde med Højbjerg & Jørgensen tegner vi jeres projekt i en 3D-model. Modellen arkiverer vi i vores system så vi ved næste projekt kan arbejde videre med den. Det gør at vi har mindre arbejde, det mener vi, skal være til jeres fordel.

Derfor har vi som noget unikt valgt at give jer 10% i rabat ved jeres andet projekteringsopgave hos os.  

Kontakt os for et uforpligtende tilbud